Nhau thai cừu Rebirth

Rebirth chuyên về nhau thai cừu nổi tiếng của Úc. Các sản phẩm Rebirth gồm son, kem, serum, tế bào gốc & thực phẩm chức năng các loại.