Các loại kem nhau thai cừu của Úc

Mitidi-kem-cuu-lifespring-06a.jpg (460 KB)

Kem nhau thai cừu LifeSpring 100gr giá 220k giảm còn 180k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-Lanolin-healthy-care-11a.jpg (383 KB)

Kem nhau thai cừu Healthy Care 100gr màu xanh lá 250k

                                                                     màu hồng 220k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB) 

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-golden-health-01b.jpg (482 KB)   

Kem nhau thai cừu Golden Health 100gr 250k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-Kem-nhau-thai-cuu-lanolin-green-valley-10 a.jpg (437 KB)

Kem nhau thai cừu Green Valley 100gr giá 250k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-green-valley-placenta-nuutritious-cream-01.jpg (262 KB)

Kem nhau thai cừu cao cấp Green Valley Placenta Nutritious 50gr giá 400k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-trang-da-nhau-thai-cuu-green-valley-11.jpg (261 KB)

Kem nhau thai cừu trắng da cao cấp Green Valley Age Radiance Moisturizer 50gr giá 400k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-chong-nhan-rebirth-placenta-cream-9a.jpg (370 KB)

Kem nhau thai cừu Rebirth hộp 118ml giá 250k

                                                 hộp 100ml giá 220k 

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-chong-nhan-rebirth-02a.jpg (407 KB)

Kem nhau thai cừu cao cấp Rebirth hộp 50gr giá 550k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-careline-01ab.jpg (421 KB)

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Kem nhau thai cừu Careline 100ml 220k giảm còn 180k

Mitidi-kem-duong-da-nhau-thai-cuu-careline-placenta-nourishing-cream-03.jpg (221 KB)

Kem nhau thai cừu cao cấp Careline Placenta Nourishing Cream 50gr 450k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-duong-da-nhau-thai-cuu-rosanna-03.jpg (227 KB)

Kem trắng da Rosanna 50gr 300k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-duong-da-nhau-thai-cuu-rosanna-02.jpg (364 KB)

Kem nhau thai cừu cao cấp 50gr 300k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

LIENHE.jpg (94 KB)