Các loại kem nhau thai cừu của Úc

Mitidi-kem-cuu-lifespring-06a.jpg (460 KB)

Kem nhau thai cừu LifeSpring 100gr giá 220k giảm còn 160k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-Lanolin-healthy-care-11a.jpg (383 KB)

Kem nhau thai cừu Healthy Care 100gr màu xanh lá 250k

                                                                     màu hồng 220k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)     

Mitidi-Kem-nhau-thai-cuu-lanolin-green-valley-10 a.jpg (437 KB)

Kem nhau thai cừu Green Valley 100gr giá 250k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-green-valley-placenta-nuutritious-cream-01.jpg (262 KB)

Kem nhau thai cừu cao cấp Green Valley Placenta Nutritious 50gr giá 400k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-chong-nhan-rebirth-placenta-cream-9a.jpg (370 KB)

Kem nhau thai cừu Rebirth hộp 118ml giá 250k

                                                 hộp 100ml giá 220k 

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

Mitidi-kem-nhau-thai-cuu-careline-placenta-cream-09 copy.jpg (271 KB)

Kem nhau thai cừu Careline 100ml 180k giảm còn 160k

xem-chi-tiet-01.jpg (90 KB)

LIENHE.jpg (94 KB)