Điện thoại: 0989035268

 

Email: dinhmuoi78@gmail.com

 

Facebook:  https://www.facebook.com/xoanepnhanda

 

Website:      http://mitidi.com

                    https://www.deptretrung.com

                    https://www.thetenshop.blogspot.com

                    https://www.mitidistore.blogspot.com

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

* Ngân Hàng VIETCOMBANK (VCB)

TÊN TÀI KHOẢN: ĐINH THỊ MƯỜI


SỐ TÀI KHOẢN: 0421000475138

 CHI NHÁNH: PHÚ THỌ, Q.11

*NGÂN HÀNG  Á CHÂU (ACB)


TÊN TÀI KHOẢN: ĐINH THỊ MƯỜI


SỐ TÀI KHOẢN: 4214 9456 0249 9451

CHI NHÁNH: LÊ ĐẠI HÀNH, Q.11